Huisregels

Om ervoor te zorgen dat iedereen van zijn verblijf in ons hotel kan genieten, verzoeken wij u de volgende huisregels in acht te nemen en deze door te geven aan uw medereizigers. Wij vragen u vriendelijk om de regels te respecteren.

NOODUITGANGEN

♛ Het is niet toegestaan ​​persoonlijke spullen/eigendommen op te slaan in de buurt van of in de trappen/gangen van Kings Court.

♛ Noodroutes, gangen en uitgangen moeten te allen tijde vrij blijven. Het gebruik van vluchtdeuren is ten strengste verboden in niet-spoedeisende situaties.

♛ Iedereen die de trappen, vluchtroutes, gangen en/of uitgangen blokkeert of een vluchtdeur gebruikt in een niet-spoedeisende situatie krijgt direct een officiële waarschuwing en ontvangt daarnaast een boete van €150,-

ROKEN

♛ Roken of het gebruik van drugs (van welke aard dan ook) in Kings Court is verboden. Als een lid van het team u betrapt op roken in het gebouw of bewijs vindt van roken, inclusief het gebruik van "e-sigaretten", of een brandgevaarlijke stof die vlambaar of brand kan veroorzaken, wordt er onmiddellijk € 150,- in rekening gebracht.

♛ Roken is verboden binnen 5 meter van de hoofdingang(en) van Kings Court.

♛ Als mensen blijven roken in niet-aangewezen ruimtes of de geplaatste rookmelders op enigerlei wijze manipuleren of belemmeren, wordt hun contract met Kings Court beëindigd en zijn ze verplicht Kings Court onmiddellijk te verlaten.

BRANDALARM

♛ Kings Court neemt geen verantwoordelijkheid voor de kosten van brandalarmen die afgaan door het illegaal branden van kaarsen, illegaal roken of het manipuleren van rookmelders door wie dan ook. Het manipuleren of blokkeren van een rookmelder leidt tot een boete van € 150,- en onmiddellijke beëindiging van het hotelcontract. In dat geval loopt de betalingsverplichting voor de overeengekomen verblijfsduur onverkort door.

ILLEGALE STOFFEN, DRUGS & WAPENS

♛ Het meenemen van illegale substanties, drugs, lachgas of wapens in het hotel is ten strengste verboden en zal leiden tot onmiddellijke uitzetting en zal resulteren in een onmiddellijke vergoeding van €150,-. In dat geval loopt de betalingsverplichting voor de overeengekomen verblijfsduur onverkort door. Kings Court zal de juiste autoriteiten op de hoogte stellen.

HOTELKAMER

♛ Het is verboden spijkers, schroeven etc. aan te brengen in muren, vloeren en plafonds van uw kamer. Het is ook niet toegestaan ​​om de vaste meubels in de kamer te (ver)plaatsen. De volgende items zijn verboden in Kings Court: kaarsen, wierookstokjes, extra meubilair, frituurpannen en woks, oliebranders of andere apparatuur die het brandalarm kan afzetten.

♛ Misplaatsing van hoteleigendommen is verboden, als een lid van het team u betrapt, zal Kings Court de juiste autoriteiten hiervan op de hoogte stellen. Dit kan resulteren in een onmiddellijke aanklacht of uitzetting.

♛ Als de kamers tijdens een verblijf beschadigd of extreem vuil zijn achtergelaten, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht of het bedrag dat het kost om het beschadigde item te vervangen + € 50/uur. arbeidskosten om de kamer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit omvat ontbrekende/beschadigde afstandsbedieningen, beddengoed, handdoeken, ramen, tv's, raamschermen, apparaten, armaturen, meubels, deuren, lichten, spiegels, enz. We zijn een klein familiebedrijf en hebben een ruimte gecreëerd om van te genieten en te respecteren. Omdat we ons best zullen doen om u van dienst te zijn, verzoeken we u vriendelijk om de beleefdheid terug te sturen.

VERANTWOORDELIJKHEID

♛ Kings Court is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen. Dit omvat alle eigendommen in de opgeslagen bagage en afgeleverde pakketten.

♛ Kings Court accepteert geen enkele vorm van vandalisme of diefstal van zijn eigendom. Iedereen die het eigendom van Kings Court vernielt, wordt in eerste instantie bestraft met een boete van € 150,- en arbeids- en vervangingskosten. Indien het vandalisme omzetderving voor Kings Court tot gevolg heeft, wordt ook de overtreder voor dit omzetverlies in rekening gebracht. Afhankelijk van de ernst van het vandalisme, wordt het aan de hotelmanager overgelaten hoe verder te gaan. Elke veroorzaakte onopzettelijke schade kan kosteloos worden afgehandeld als gasten openhartig en eerlijk zijn over wat er is gebeurd

HUISDIEREN

♛ Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in Kings Court. Schoonmaakkosten en kosten voor het verwijderen van geuren die voortkomen uit het houden van huisdieren zullen worden doorberekend aan de gasten of bezoeker die het huisdier houdt.

CCTV

♛ Voor uw veiligheid en de veiligheid van de andere gasten van Kings Court worden camerabeelden in de algemene ruimtes opgenomen en gearchiveerd. In het geval van ernstige incidenten op ons terrein zal Kings Court de camerabeelden aan de juiste autoriteiten verstrekken.

UITCHECK PROCEDURE

♛ Onze standaard uitchecktijd is tot 11.00 uur zonder extra kosten, wijzigingen/verlengingen moeten voor deze tijd worden gedaan

♛ Als de gast de standaard uitchecktijd overschrijdt zonder de receptie hiervan op de hoogte te stellen, is Kings Court bevoegd om extra kosten in rekening te brengen.

♛ Kings Court zal eventuele openstaande kosten van uw borg aftrekken.

LAWAAI

♛ Na 23.00 uur mag er geen lawaai (feesten, muziek) zijn in de gangen, de lobby, de verdiepingen en/of net buiten het hotel. Als we te veel klachten krijgen van gasten of buren, geldt de volgende “3 strike”-procedure.

1e Klacht – We zullen de overtredende gast(en) hun 1e Strike geven

2e Klacht - We zullen de overtredende gast (en) hun 2e en laatste Strike geven

3e klacht – We beëindigen het hotelcontract van desbetreffende gast(en) met Kings Court. In dat geval loopt de betalingsverplichting voor de overeengekomen duur van uw verblijf onverkort door en zullen overtredende gast(en) het pand moeten verlaten.

TECHNISCHE PROBLEMEN

♛ Meld technische problemen altijd. Technische storingen verhelpen wij zo snel mogelijk tijdens kantooruren op werkdagen. Dringende problemen zullen met voorrang worden behandeld en zullen met spoed worden behandeld. Onze technische staf kan uw kamer betreden. U hoeft niet aanwezig te zijn om reparaties uit te voeren.

INTERNETGEBRUIK

♛ Kings Court biedt haar gasten gratis Wi-Fi. We verbieden onze gasten ten strengste het wifi-netwerk te gebruiken voor illegale activiteiten en het gebruik en de installatie van privénetwerken of privérouters. De kwaliteit van ons wifi-netwerk kan negatief worden beïnvloed door deze particuliere netwerken en routers en we willen dat al onze gasten profiteren van ons wifi-netwerk. Elk gebruik van het wifi-netwerk voor illegale activiteiten en het gebruik van privénetwerken of routers kan leiden tot boetes en ontbinding van het contract

GASTEN

♛ Tussen 22:00 - 06:00 uur zijn er geen gasten meer in de kamer toegestaan. Houd u hier alstublieft aan, want het is mogelijk dat u gevraagd wordt het hotel te verlaten als het personeel tussen deze uren onbevoegde gasten aantreft.

RESPECT

♛ Zorg ervoor dat u alle medewerkers en uw medebewoners respecteert. Kings Court is een veilige en vriendelijke omgeving waar iedereen met hetzelfde respect moet worden behandeld. Kings Court hanteert een nultolerantiebeleid van pesten, intimidatie of geweld tegen personeel of gasten.